TRIAX TCH 600 kompaktowa analogowa stacja czołowa (do 8 paneli)

TRIAX TCH 600 kompaktowa analogowa stacja czołowa (do 8 paneli)
490600 TCH 600, BASIC UNIT
490673 TCMA 673 VSB, mono ch. 2-69 S/N >54db
490674 TCMA 674 VSB, stereo ch. 2-69 S/N > 54db